De QR code wordt gemaakt via de QR code van de BLConfiguratiesoftware.

Dit kan op 2 manieren:

  • Klik op de disketteknop en selecteer 'Exporteren'
  • Klik op de knop met de QR-code



Om de gegevens op je telefoon te zetten, ga je als volgt te werk:

Open je App.

  • Als je nog geen export op je telefoon had, klik je op 'Voeg toe' in het hoofdscherm (zie: eerste start)
  • Klik linksboven op de knop met het huisje.
  • Klik op 'Voeg toe'
  • Klik op 'Scan QR'
  • Maak een foto van het scherm met jouw zelf gegenereerde QR-code.


OPMERKING:

Als je je projectgegevens via een QR-code wil opladen, moet je verbonden zijn met hetzelfde (WIFI-) netwerk als de computer waarvan je de QR-code probeert te scannen


Het gebouw met de naam 'office' (volgens bovenstaand voorbeeld) komt nu in de lijst met 'Gebouwen' te staan.
Als het je enige gebouw is, zal de app direct overgaan naar het eerste scherm van de drukknoppen.
Als je meerdere gebouwen hebt, ga je verder met het 'Openen van een gebouw'.