Wanneer je het thermostaatscherm opent, krijg je onmiddellijk de huidige toestand te zien.Links onderaan zie je de gemeten waarde.
Rechts onderaan heb je de geselecteerde comfort, klik hierop om een andere comfort te selecteren.

Centraal de ingestelde waarde: draai aan het instelwiel om een temperatuur te kiezen.

3 seconden nadat je een nieuwe ingestelde waarde hebt gekozen, wordt de sensor naar 'Manueel' gestuurd (met de ingestelde waarde)


Preset aanpassen.
Klik, rechts bovenaan, op het instelwieltje.

Selecteer de preset waarin je de nieuwe waarde wil opslaanSelecteer de nieuwe waarde, en sla op met de save-knop, rechts bovenaan