De TVK is reeds beschikbaar, maar dit scherm wordt verwacht in juli 2020


Wanneer je het thermostaatscherm opent, krijg je onmiddellijk de huidige toestand te zien.Links onderaan zie je de gemeten waarde.
Rechts onderaan heb je de geselecteerde comfort, klik hierop om een andere comfort te selecteren.

Centraal de ingestelde waarde: draai aan het instelwiel om een temperatuur te kiezen.

3 seconden nadat je een nieuwe ingestelde waarde hebt gekozen, wordt de sensor naar 'Manueel' gestuurd (met de ingestelde waarde)

Deze sensor is ontwikkeld om te koelen en te verwarmen.

In de configuratiesoftware kan je voor elke preset bepalen of die al dan niet moet koelen en/of verwarmen.
Als de sensor, met de huidige preset, niet kan verwarmen of koelen, wordt dat weergeven door '--' (twee streepjes).
In bovenstaand voorbeeld zal de sensor enkel de verwarming aansturen.

Als verwarmen of koelen actief zijn, wordt dit als volgt weergegeven:
Preset aanpassen.
Klik, rechts bovenaan, op het instelwieltje.

Selecteer de preset waarin je de nieuwe waarde wil opslaan.
Let op: het aantal presets dat je in dut scherm ziet, is afhankelijk van het aantal presets dat je geactiveerd hebt in de configuratiesoftware.Selecteer de nieuwe waarde, en sla op met de save-knop, rechts bovenaan